Gökbora, işine bağlı personel yaratmayı bu amaçla gerekli her türlü kaynağı ve imkanı sunmayı kendisine ilke edinmiştir.

Personel alımından başlayarak objektif yöntemlerden yararlanarak adaylara eşit fırsat şansı tanımak, İş güvenliği ve çalışanların sağlığı açısından uygun çalışma ortamını sağlamak, çalışma isteğini geliştirici ve olumlu beşeri ilişkilerin gelişebileceği bir iş ortamı yaratmak, çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmalarını sağlamak, çalışanların görevlerine bağlılığını arttırmak için çeşitli aktiviteler düzenlemek, çalışanlarla yönetim arasındaki iletişim olanak ve fırsatlarını geliştirmek, çalışanların iş etkinliğini ve çalışma verimini geliştirici düzenlemeler geliştirmek, çalışanların oryantasyon sürecinden itibaren gerekli kişisel ve mesleki gelişimlerine önem vermek, bu amaçla eğitim organizasyonlarına destek vermek GOKBORA İnsan Kaynakları politikaları arasındadır.

Gökbora’da her süreçte olduğu gibi işe seçme ve yerleştirme sürecindeki uygulamalar da KYS dahilinde tanımlanmıştır.

Gökboralı olabilmek için yapılması gereken ilk işlem; İş Başvuru Formu doldurarak İnsan Kaynaklarına fax veya internet yoluyla başvuruda bulunmaktır. Yapılan başvurular merkez İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenli olarak takip edilmekte ve ihtiyaca göre değerlendirilmektedir. Gökbora’da her pozisyon için aranan özellikler tanımlı olup, adaylar başvurdukları pozisyonun gerektirdiği niteliklere uygunluk açısından ön değerlendirmeden geçtikten sonra, uygun bulunan adaylar şirketimize çağrılmaktadır. İlk görüşme İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmekte olup, görüşme mülakat ve yazılı sınav uygulamalarından oluşmaktadır. Yapılan değerlendirmeler neticelendiğinde olumlu görülen başvuru sahibi, işe alınacağı departmanın yetkilisi ile görüştürülmek üzere şirkete bir kez daha davet edilir. Yapılan yüz yüze görüşme sonucu kişinin işe alınıp alınmayacağına karar verilir ve kendisine haber verilir.

İşe alınan personel gerekli evrakları tamamlayıp işe başladığında oryantasyon programı başlatılır. Gökbora’da her pozisyonun göreceği oryantasyon programı önceden bellidir. İnsan Kaynakları tarafından kişinin adına açılan formdaki bilgiler doğrultusunda kişi oryantasyon eğitimini tamamlar ve ardından işe bilfiil başlar.

Şube ve bölge müdürlüklerimizde personel işlemleri, merkez ile koordineli olarak, personel özlük işleri temsilcileri tarafından yapılır ve izlenir.

Sürücü personel işe alım süreci de, iş başvurularının, İnsan Kaynakları Müdürlüğüne ve/veya Araç Trafik Müdürlüğüne ulaştırılması ile başlar. Adaylar ile mülakat, Araç Trafik departmanı yetkilileri tarafından gerçekleştirilir. Gerek sözlü gerekse araç parkında uygulamalı test sürüşleri ile adayın uygunluğu değerlendirilir.

Gökbora, tespit ettiği eğitim ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığı eğitim programları çerçevesinde personel eğitimleri organize etmektedir. Eğitimlerin bir kısmı Gökbora Eğitim Portföyünde tanımlı iç eğitmenler tarafından verilirken bir kısmı firma dışı eğitmenlerden indoor veya outdoor olarak alınmaktadır.

Gökbora’da çalışanların performansı, belli periyotlarda tekrarlanan Performans Değerlendirme Yöntemine göre ölçülür. Çalışanların mevcut eğitim durumları, Gökbora eğitimlerindeki başarısı ve katılımı, şirket hedeflerine katkısı, yetkinlik ve mesleki bilgi ve becerileri birer performans değerlendirme kriteridir.

Ayrıca yönetime kılavuzluk eden “Personel Memnuniyet Anket” çalışması ile personelin mevcut memnuniyet oranı tespit edilerek, imkanlar doğrultusunda gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Staj İmkanı; Gökbora’da fulltime çalışma imkanı yanında, yarı zamanlı çalışma veya staj yapma imkanı da bulunmaktadır. Başvurular İnsan Kaynakları Müdürlüğüne ulaştırılmak kaydı ile ihtiyaç doğrultusunda, öğrenciler uzun tatil dönemlerini Gökbora’da çalışarak değerlendirebilirler.

Staj İçin Gerekli Evraklar

1– Staj belgesi (Okul tarafından öğrenciye verilen ve staj tarihlerini belirten resmi yazı)
2– SGK girişi (Okul tarafından staja başlama tarihi itibarı ile hazırlanıp öğrenciye verilen SGK giriş formu)
3– Transkript belgesi (Öğrenci işlerinden resmi onaylı olması gerekmekte. Not ortalaması 2,5/4’ün altında olan öğrenciler staj hakkına sahip olamayacaklardır. )

Kadın ve erkek bireylerin toplumun her alanında olduğu gibi iş dünyasında da eşit fırsat ve özgürlüklere sahip olması gerekliliğine inanan Gökboraaçık olan her pozisyon için kadın adayların başvurularını teşvik etmektedir.  

Gururluyuz çünkü aşağıdaki birimlerde %40’ın üzerinde kadın çalışan oranımız bulunmakta. 

KARA OPERASYON 

HAVA VE DENİZ KARGO 

İNSAN KAYNAKLARI 

PAZARLAMA 

MUHASEBE 

 Ümitliyiz çünkü aramıza katılan kadın arkadaşlarımız gösterdikleri başarılar ile ön yargıları hiç etmekte. 

İş başvurusu sekmesinden formu doldurarak siz de bizimle çalışabilirsiniz. HİZMETLERİMİZ

Karayolu Taşımacılığı

Havayolu Taşımacılığı

Denizyolu Taşımacılığı

Lojistik ve Depolama

İntermodal Taşımacılık

Proje ve Ağır Yük Taşımacılığı

Express Minivan Taşımacılık

E-Lojistik

Gümrükleme

Sigortalama